Podmínky ochrany osobních údajů

 

Osoba odpovědná za zpracování údajů je:
Valeriia Chernovol
Velenka 107, Velenka 289 12
Česká republika
info@beautyinside.cz


Děkujeme za váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V následujícím textu vás budeme podrobně informovat o nakládání s vašimi údaji.

  1. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE A HOSTOVÁNÍ

Náš web můžete navštívit bez uvedení jakýchkoli osobních údajů. Při každém spuštění webové stránky server pouze automaticky uloží takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas volání, množství přenesených dat a poskytovatele žádosti (přístupové údaje) a dokumentuje hovor. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a vylepšení naší nabídky. Toto slouží k ochraně našich, převážně oprávněných zájmů při správném předložení nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Všechny přístupové údaje budou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy webových stránek.
HOSTOVÁNÍ
Služby pro hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, všechny přístupové údaje a všechna data, která jsou shromažďována ve formulářích uvedených na této webové stránce, jsou zpracovávána na jejich serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

  1. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ SMLOUVY, KONTAKTY A OTEVŘENÍ ÚČTU ZÁKAZNÍKA

Shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete jako součást objednávky nebo když nás kontaktujete (např. pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou vždy označena, protože v těchto případech potřebujeme údaje ke zpracování smlouvy nebo ke zpracování vašeho kontaktu, bez těchto údajů nemůžeme odeslat objednávku nebo kontakt. Která data jsou shromažďována lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Údaje, které poskytnete, používáme ke zpracování smluv a ke zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR.
Pokud jste k tomu udělili svůj souhlas, v souladu s článkem 6 odst. 1 bodem 1 písm. a GDPR, svým rozhodnutím o otevření zákaznického účtu, použijeme vaše údaje za účelem vytvoření zákaznického účtu. Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o přenosu našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávek, plateb a dopravy, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. Po úplném zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje omezeny k dalšímu zpracování a odstraněny po uplynutí období uchovávání podle daňového a obchodního práva v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. c GDPR, pokud výslovně nepožádáte o další použití, souhlasili jste se svými údaji v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. a GDPR. Odstranění vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze provést buď zasláním zprávy kontaktům popsaných v tomto prohlášení o ochraně údajů, nebo pomocí funkce poskytnuté k tomuto účelu v zákaznickém účtu.

  1. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ DOPRAVY

Za účelem plnění smlouvy, v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR, předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému dodáním zboží, pokud je to nutné pro doručení objednaného zboží.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ POSKYTOVATELŮM DOPRAVNÍCH SLUŽEB K ÚČELU OZNÁMENÍ O DOPRAVĚ

Pokud jste nám k tomu dali svůj výslovný souhlas během nebo po vaší objednávce, předáme na základě toho vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli přepravních služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 b. 1 písm. a GDPR. Doručovací společnost vás pak může kontaktovat za účelem oznámení o doručení nebo další koordinace doručení.
Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontakty uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedené kontaktní adrese. Po odvolání odstraníme údaje, které jste k tomuto účelu poskytli, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec tohoto, což je povoleno zákonem, a o čemž vás budeme informovat v prohlášení.

  1. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ PLATBY

Při zpracování plateb v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovateli technických služeb, úvěrovými institucemi, poskytovateli platebních služeb.

4.1         ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ TRANSAKCÍ

V závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje potřebné ke zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávek, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud to je nezbytné pro zpracování platby. To slouží k plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b GDPR. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné ke zpracování platby sami, např. B. na svých vlastních webových stránkách nebo prostřednictvím technické integrace v procesu objednávání. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.
Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich partnerů ohledně zpracování plateb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

4.2         ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PREVENCE PODVODŮ A OPTIMALIZACE NAŠICH PLATEBNÍCH PROCESŮ

V případě potřeby předáváme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají společně s údaji nezbytnými pro zpracování platby, jako naši smluvní zpracovatelé, za účelem předcházení podvodů a optimalizace platebních procesů (např. fakturace, zpracování sporných plateb, podpora pro účetnictví). To slouží podle čl. 6 odst. 1 b. 1 písm. f GDPR k zabezpečení našich převážně oprávněných zájmů v ochraně před podvody nebo v efektivní správě plateb.

  1. COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE

5.1        OBECNÉ INFORMACE

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní, a aby bylo umožněno používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách technologie včetně takzvaných cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho zařízení. Některé z cookies, které používáme, se smažou na konci relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. relační cookies). Ostatní soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie).
Používáme technologie, které jsou naprosto nezbytné pro používání určitých funkcí našich webových stránek (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, dobu návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek (např. informace o obsahu nákupního košíku). V souvislosti s posouzením zájmů toto slouží převážně k oprávněným zájmům při optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR.
Kromě toho používáme technologie k plnění zákonných povinností, které se na nás vztahují (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), jakož i pro webovou analýzu a online marketing. Další informace o tomto, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů.
Nastavení cookies pro váš prohlížeč najdete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge ™
[https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]
Pokud jste souhlasili s používáním technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní osobu popsanou v prohlášení o ochraně údajů. Alternativně můžete také vyvolat následující odkaz: wordpress. Pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkce našich webových stránek omezena.
 

5.2        PLATFORMA SPRÁVY SOUHLASU COOKIEBOT

Cookiebot používáme na našich webových stránkách, abychom vás informovali o cookies a dalších technologiích, které na stránkách používáme, a také abychom v případě potřeby získali, spravovali a zdokumentovali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů těmito technologiemi. To je nezbytné v souladu s čl. 6 odst. 1 doložkou 1 písm. c GDPR, abychom splnili naši zákonnou povinnost v souladu s čl. 7 odst. 1 GDPR nutné k prokázání vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, které podléháme. Cookiebot je nabídka společnosti Cybot A / S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dánsko, která zpracovává vaše údaje naším jménem.
Po odeslání prohlášení o cookies na náš web uloží webový server Cookiebot vaši anonymizovanou IP adresu, datum a čas vašeho prohlášení, informace o prohlížeči, adresu URL, ze které bylo prohlášení odesláno, informace o vašem souhlasu a anonymní náhodný klíč. Kromě toho se používá soubor cookie, který obsahuje informace o vašem chování při souhlasu a klíč. Vaše údaje budou po dvanácti měsících vymazány, pokud jste výslovně nepožádali o další použití svých údajů v souladu s čl. 6 odst. 1, b. 1 písm. a GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem, a o čemž vás budeme informovat v tomto prohlášení.

  1. SOCIÁLNÍ MÉDIA

6.1        SOCIÁLNÍ PLUGINY Z FACEBOOKU, INSTAGRAMU

Sociální sítě na našem webu používají sociální tlačítka. Ty jsou do stránky integrovány pouze jako odkazy HTML, takže při návštěvě našich webových stránek není navázáno žádné spojení se servery příslušného poskytovatele. Pokud kliknete na jedno z tlačítek, otevře se v novém okně vašeho prohlížeče web příslušné sociální sítě, kde můžete například stisknout tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“.

6.2         NAŠE ONLINE PŘÍTOMNOST NA FACEBOOKU, INSTAGRAMU

Pokud jste k tomu dali souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1, b. 1, písm. a GDPR příslušnému provozovateli sociálních médií, navštívíte-li nás na výše uvedených sociálních médiích, budou vaše údaje automaticky shromažďovány a ukládány pro účely průzkumu trhu a reklamy, ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí profily použití. Ty lze použít například k umisťování reklam na platformy i mimo ně, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. K tomuto účelu se obvykle používají cookies. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních médií, jakož i možnost kontaktu, a vaše související práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí, lze nalézt v níže uvedených informacích o ochraně údajů poskytovatelů. Pokud v tomto ohledu stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.
Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] je nabídka společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Ireland“). Informace o vás automaticky shromažďuje Facebook Irsko. Použití naší online přítomnosti na Facebooku se obvykle přenáší na server provozovaný společností Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam je uložen. Evropská komise pro USA nerozhodla o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně údajů Evropské komise. Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky Facebooku je založeno na dohodě společně odpovědných stran v souladu s článkem 26 GDPR. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde: [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].
Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] je nabídka společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Ireland“). Informace o vašem používání naší online přítomnosti na Instagramu jsou automaticky shromažďovány společností Facebook Ireland, jsou obvykle přenášeny na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA, a tam jsou uloženy. Evropská komise pro USA nerozhodla o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně údajů Evropské komise. Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky Instagramu je založeno na dohodě mezi společně odpovědnými stranami v souladu s článkem 26 GDPR. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde.

  1. KONTAKTNÍ MOŽNOSTI A VAŠE PRÁVA

Jako subjekt údajů máte následující práva:
* V souladu s článkem 15 GDPR právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu v něm uvedeném;
* V souladu s článkem 16 GDPR máte právo okamžitě požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které jsme uložili;
* V souladu s článkem 17 GDPR, právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které u nás uchováváme, pokud nedojde k dalšímu zpracování
* k výkonu práva na svobodu projevu a informací;
* splnit zákonnou povinnost;
* z důvodů veřejného zájmu nebo
* je nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 
* Podle čl. 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud
* přesnost údajů zpochybňujete;
* zpracování je nezákonné, ale odmítáte jej smazat;
* data již nepotřebujeme, ale potřebujete je k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo
* podali jste námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR;
 
* V souladu s článkem 20 GDPR máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
* Podle článku 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad vašeho obvyklého bydliště nebo práce nebo na sídlo naší společnosti.
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, opravy, omezení nebo vymazání údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás prosím přímo pomocí kontaktních údajů uvedených v našem impresu. Právo vznést námitku
Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převládají v souvislosti s vážením zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud zpracování probíhá pro jiné účely, máte právo vznést námitku, pouze pokud existují důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace.
Po uplatnění vašeho práva na námitku již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
To neplatí, pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Pak již nebudeme za tímto účelem zpracovávat vaše osobní údaje.